تیرما

در این ماه بسیار زیبای تاجیکستان ،حکومت و مردم چاره بینی های فصلی داشته و در برنامه های تلویزیونی به صورت مستمر مردم به صرفه کاری( صرفه جویی) و ذخیره سازی توصیه شده و

 

گزارش های مفصلی در باره ذخیره سازی انواع سوزش واری( مواد سوختی) ازجمله اَنگشت( ذغال سنگ) ، بنزین، هیزم و.. در مراکز درمانی و مکاتب داده می شود. همچنین برگزاری مستمر بازارها و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا از جمله آرد و روغن و کرتاشکه( سیب زمینی )، پیاز ، سبزی(هویج)و...از دیگر چاره بینی ها است.

در این فصل همچنین صفایی به درختان سطح شهر داده شده و تقریباً به اسم هرس حجم درختان درحد 30% کاهش می یابد و

 

 اجازه نمی دهند که ذره ای از شاخ و برگ هرس شده تلف شود و همه را به عنوان سوزش واری جمع آوری و استفاده می کنند. از دیگر چاره بینی های تیرما آوردن دانش آموزان به مراکز عمومی و تمیز کردن این فضاها از برگ های ریخته شده است.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید