مقام تاجیک:مقابله با سلفی ها و افراط گرایان را جدی بگیرید

مقام تاجیک: مقابله با سلفی ها و افراط گرایان را جدی بگیرید دوشنبه - ایرنا - 'عبدالجبار رحمان اف' دستیار ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان در امور اجتماعی امروز چهارشنبه از مقامات کشور خواست در مقابله با سلفی ها و افراط گرایان تلاش بیشتری انجام دهند.

 

رسانه های تاجیکستان به نقل از سخنان 'عبدالجبّار رحمان اف' دستیار ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان در کنفرانس “افراط گرایی سلفی، مساله دولت داری و حفظ هویت ملی” نوشتند که علمای دین و دانشمندان در مقابله با سلفی ها و افراط گرایان باید تلاش خود را بیشتر نمایند. 

دستیار ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان از علمای کشور دعوت نمود تا به سخنان افراط گرایان پاسخ داده و از مقامات دولتی هم درخواست کرد که برای پیشگیری از افراط گرایی در کشور تلاش خود را بیشتر کنند. 

رحمان اف از علمای تاجیک دعوت کرد، به مطالبی که ضد مذهب حنفی و ضد دین و دولت در تاجیکستان نوشته می شوند، از نگاه مذهب حنفی، دین مبین اسلام و سیاست پاسخ دهند. 

در این کنفرانس همچنین 'امیربیک بیک نظراف' نماینده کمیته امنیت ملی تاجیکستان در زمینه تهدید افراط گرایی سلفی برای ثبات جامعه و امنیت ملی تاجیکستان سخنرانی کرده و حرکت سلفی را برای امنیت کشور خطرناک خواند و گفت که این رویه به بهانه روی آوردن به اصل اسلام و دور ساختن بدعت از دین، بین مذهب ها و رویه های دینی ایجاد اختلاف می کند.

بیک نظراف اعلام کرد به رغم ممنوعیت قانونی فعالیت سلفی ها امروزه سلفی ها در قلمرو شهر دوشنبه بیشتر در بازار های کاروان، شاه منصور، گنجینه و در محله هایی همچون سرخاب، مهرآباد و در برخی از شهرها از جمله کولاب، استروشن، خجند، اسفره و حصار نفوذ دارند. 

نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان عامل اساسی روی آوردن جوانان تاجیک به حرکت های افراطی از جمله سلفیه را پایین بودن دانش دینی دانست.

/ 0 نظر / 32 بازدید