عید عائله

بسم الله الرحمن الرحیم

عید عائله

15  ماه می هر سال در تاجیکستان عید عائله (خانواده) نام گرفته است .در این روز از سوی کمیته کار با زنان و عائله در حکومت جمهوری ( عنوان سازمان عالی مسئول امور زنان و خانواده در جمهوری تاجیکستان) چاره بینی های متعدد فرهنگی و معرفتی تدارک دیده شده و در تمام شهرها و نواحی تاجیکستان اجرایی می گردد . یکی از برنامه های این روز معرفی و تقدیر از عائله هایی است که 40 سال زندگی مشترک با هم را پشت سر گذاشته اند. تقدیر از عائله های نمونوی و ترویج و تشویق عقد نکاح نوخانه داران و برگزاری جشن توی نوخانه داران کم بغل از دیگر برنامه های این عید ملی است. که در حاشیه رقص و آواز معمول جشنها و اعیاد برگزار می گردد.

/ 0 نظر / 4 بازدید