دین و دولت

بسم الله الرحمن الرحیم

دین و دولت

 رییس کمیته دولتی امور دینی تاجیکستان مدعی شد در این کشوردین از دولت جدا نیست.

به گزارش خبرگزاری آسیا پلوس، عبدالرحیم خالق اف؛ رئیس کمیته دولتی امور دینی تاجیکستان ، برخلاف قانون اساسی این کشور که نظام سیاسی تاجیکستان را دنیوی یعنی لاییک اعلام کرده است، ادعا نموده که در هیج جامعه ای دین و دولت از یکدیگرجدا نیستند. وی ادعا کرده است که باید میان بند سوم ماده 14 قا نون اساسی تاجیکستان که بر اساس آن  سازمان های دینی از دولت جدا می باشند وحق مداخله در امور دولتی را ندارند وجدایی دولت از دین تفاوت گذاشت. درهمین حال رییس کمیته دولتی امور دینی تاجیکستان دلیل مداخله این نهاد در مناقشه میان شورای علمای اسلامی این کشور و برادران توره جان زاده بر سر ذکر مصیبت اهل بیت پیامبر اسلام (ص) درحادثه کربلا را تلاش برای حفظ امنیت وآرامش در جامعه عنوان کرده است. خبرگزاری آسیا پلوس تاکید کرده است که کمیته  دولتی امور دینی تاجیکستان که همواره مدعی است، رسانه های خبری این کشور و به ویژه نشریه های مستقل به طور یک جانبه مسایل مربوط به برخورد دولت با اسلام را پوشش می دهند، حاضر نشد حتی به صورت کتبی به چند پرسش مهم درارتباط با ماجرای اخیر میان این نهاد شورای علمای اسلامی و برادران توره جان زاده پاسخ دهد.

منبع: (http://tajik.irib.ir/persian/7214)

/ 0 نظر / 3 بازدید