حسابات

بسم الله الرحمن الرحیم

حسابات
 
بر اساس یک قانون سراسری و عرف معمول در تاجیکستان همه موظفند در مقاطع زمانی مشخص به اصحاب رسانه ، افکار عمومی جامعه و مسئولین بالادستی گزارش عملکرد پیشینه خود را داده و ضمن تشریح دست آوردها و انطباق آن با تعهداتی که داشته اند در صورت عدم توفیق کامل موانع سر راه را برشماری کرده و از تدابیر خود برای رفع مشکلات و موانع بگویند.
از جمله موارد دیگر در این حسابات دوره ای تشریح برنامه های کاری دوره آینده و گرفتن پیشنهادات و دادن تعهد به اجرای برنامه ها می باشد.
در سازمانهای دولتی این دوره حسابات به افکار عمومی و اصحاب رسانه شش ماهه بوده و مسئولین موظفند در نیمه آخر ماه هر سال میلادی و نیمه اول ماه هفتم میلادی(جولای- تیرماه) هر سال نشست مطبوعاتی برگزار و ضمن ارائه گزارش عملکرد پاسخ گوی سوالات خبرنگاران باشند.
بر این اساس از هفته پیش وزراء، مسئولین نهادها و سازمانهای دولتی، روسای دانشگاهها و... در تاجیکستان نشست های مطبوعاتی خود را برگزار و پاسخ گوی افکار عمومی بوده اند. و به طور متوسط در هر روز بیش از ده نشست خبری برگزار و این مدت از جمله دوره پرکاری رسانه ها در تاجیکستان به حساب می رود.
«دل افروز قربانی» خبرنگار نشریه آموزگار وزارت معارف و علم تاجیکستان ، در نشست مطبوعاتی رئیس دانشگاه آموزگاری تاجیکستان در باره این حسابات دوره ای  گفت:در این نشست های خبری برای خبرنگاران این فرصت فراهم می شود که بی واسطه از خود مسئولان پاسخ سوالها و ابهامات جامعه گرفته شود هرچند که دسترسی به مسئولین در سایر ایام برای خبرنگاران فراهم است اما در دوره حسابات خبرنگاران دست بالا را داشته و با آزادی عمل بیشتر سوالات خود و جامعه را مطرح و تلاش می نمایند با دریافت پاسخ های کامل و ارائه پیشنهادات خود و مخاطبین نشریات خودشان به رسالت رسانه ای خود عمل نمایند.
این خبرنگار همچنین افزود که در دوره حسابات مسئولین احساس پاسخگویی بیشتر داشته و از قبل خود را برای این دوره مهیا ساخته و این پاسخگویی را وظیفه خود می دانند. 


/ 0 نظر / 27 بازدید