فساد و رشوه خواری در تاجیکستان

بسم الله الرحمن الرحیم

فساد و رشوه خواری در تاجیکستان

 سازمان امنیت و همکاری اروپا با نگرانی از افزایش فساد و رشوه خواری در تاجیکستان، این پدیده را مانعی جدی در راه پیشرفت این کشور عنوان کرد. به گزارش سایت CA-NEWS هانس پیتر لارسین؛ معاون مدیر دفتر نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه این مطلب را هنگام اهدای وسایل آموزشی و تجهیزات به آژانس دولتی مبارزه با فساد و رشوه خواری این کشور ابراز کرد. وی تاکید کرد که گسترش فساد و رشوه خواری در ادارات دولتی، موجب افزایش هزینه ها و بی اعتمادی مردم تاجیکستان به ساختارهای حکومتی می شود.

بر اساس گزارش اخیر سازمان بین المللی شفافیت، تاجیکستان در ردیف فساد زده ترین کشورهای جهان قرار گرفته است.

رئیس حزب سوسیال دموکرات و مسئول مرکز حقوق دانان مستقل تاجیکستان، عامل اصلی فراگیر شدن فساد و رشوه خواری را در ادارات دولتی این کشور ناشی از نبود نظارت افکار عمومی بر فعالیت حکومت، پاسخگو نبودن وزیران و مسئولین در برابر پارلمان و روش های استبدادی مدیریتی عنوان کرد.

رحمت الله زایراف در گفتگوی اختصاصی با رادیو تاجیکی صدای خراسان، در توضیح گزارش اخیر سازمان بین المللی شفافیت که تاجیکستان را در ردیف فساد زده ترین کشورهای جهان قرار داده است، به این نکات اشاره کرد و گفت: نظام فعلی مدیریتی و منفعت طلبی مقامات دولتی که در برابر هیچ نهادی پاسخگوی عملکرد خود نیست، زمینه رشد فساد و رشوه خواری در تاجیکستان را فراهم کرده است.

ناچیز بودن حقوق کارمندان ادارات دولتی از عامل دیگر رشد این پدیده ناگوار اجتماعی است که موجب فرار سرمایه گذاران از تاجیکستان می شود.

منبع:

http://tajik.irib.ir/persian/news/تاجیکستان/item/15258

و

http://tajik.irib.ir/persian/news/%D8%AA

/ 1 نظر / 5 بازدید
يك ايراني در تاجيكستان

علتش گراني بيش از حد و دستمزد هاي بسيار ناچيزه. ضمن اينكه وقتي يكبار ژول حرام به دهانت مزه كنه ديگه دل كندن سخت ميشه