محکم – گشوده

بسم الله الرحمن الرحیم

محکم – گشوده

دو واژه مَحکَم وگُشوده در تاجیکستان معادل دو واژه باز و بسته یا  باز و تعطیل میباشند.و تابلوی گشوده در هنگام فعالیت مغازه ها و کارخانه ها(ادارات) قابل مشاهده است و در ساعات آدیخ(استراحت) - مثلاً در هنگام اَبد(ناهار)- و یا در غیر ساعت کاری تابلوی محکم جایگزین آن می شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید