مورچه میان

بسم الله الرحمن الرحیم

مورچه میان

  در عائله های سنتی و مردم "قشلاقهای"(روستاهای) تاجیکستان دختران "بزبالا" (تنومند) طالب بیشتری دارند و از شانس افزونتر برای ازدواج برخوردارند. چرا که باید در خانه "خوسر و خوشدامنش" (پدرو مادر شوهر) به عنوان "کلین" (عروس)مسئولیت کارهای "وزمین"(سنگین) را برعهده بگیرد و انجام این مسئولیت از عهده دختران "خراب"(لاغرو ضعیف) به خوبی بر نمی آید.

 اما دختران بزرگ شده در شهرها و گرفتار در مد های روز که وقت بسیاری را برای تماشای "کیناها"(فیلم ها) صرف می کنند ، تلاش دارند خود را خراب ساخته و به دختری "مورچه میان"(کمرباریک) بدل گردندو خود را شبیه باربی سازند.

تصور دختران امروزی این است که "بچه های"(پسران) تاجیک همچون بچه های که در کیناها دیده اند وقتی که زنگیر می شوند مورچه میانان برایشان جذاب تر هستند . غافل از اینکه مورچه میانان بیشتر جذابیتشان در کوچه و خیابانهاست و بچه های تاجیک بیشتر "میفورشان"(راغب هستند) که زنشان خوش جی جی(خوش سینه) و بزبالا باشند تا علاوه بر تامین نظر "آته و آچشان"(پدر و مادر)  در "جاکه"(رختخواب) بغلشان را پرکند.

/ 0 نظر / 10 بازدید