دودر بازی

بسم الله الرحمن الرحیم

دودر بازی

یکی از پر کاربرد ترین وآزگان در تاجیکستان " اَکه " است که برای خطاب قرار دادن مردها مورد استفاده قرار می گیرد . این واژه معادل برادر در ایران است با این تفاوت که در تاجیکستان هرگاه از واژه " اَکه " استفاده می کنند واژه جان را هم به آن اضافه می کنند .اما در درون خانواده بجه خرد ( پسر کوچک) " دودر"  بچه کلان تر خانواده است  و بازی با این برادر کوچک " دودر بازی " است . مقایسه کنیم  ، دودر بازی در تاجیکستان را با دودر بازی در ایران !!!

/ 0 نظر / 3 بازدید