فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی

او گفت، هنوز به هنگام چاپ فرهنگ دوجلده تفسیری زبان تاجیکی در سال ۲۰۰۸ مقرراتی که در فرهنگستان علوم در مورد طبع و نشر آثار علمی جاری است، رعایت نشده و دست نویس این فرهنگ در بخش لغت‌نگاری پژوهشگاه و شورای عالمان پژوهشگاه بررسی نشده است.

افزون بر این، بدون توصیه شورای دانشمدان فرهنگستان علوم این لغت‌نامه نه در چاپخانه فرهنگستان بلکه در انتشرات دیگر منتشر شده‌است.

ضمناً، این فرهنگ دوجلدی در سال ۲۰۰۸ به افتخار ۱۱۵۰ سالگی رودکی و جشن استقلال تاجیکستان توسط گروهی از لغت‌شناسان پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی فرهنگستان علوم با رهبری سیف‌الدّین نظرزاده، رئیس این پژوهشگاه و با مشارکت زبان‌شناسان احمدجان سنگین اف، سعید کریم اف و میرزاحسین سلطان تهیه شده بود.

این فرهنگ بیش از ۸۰ هزار واژه و عباره و ترکیبهای زبان تاجیکی را گرد هم آورده و در پایان جلد دوم فهرست واژه‌های عربی‌اساس تاجیکی را با الفبای عربی ضمیمه کرده است. این کتب در ایران با الفبای فارسی نیز منتشر شده‌اند.

 

آقای تورسان گفت، چاپ فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی که مرکب از شش جلد است، متوقف شده است

اما پس از چاپ این کتاب به دلیل وجود اشتباهات زیاد املایی و نواقص دیگر از سوی برخی از دانشمندان و صاحب‌نظران در مطبوعات مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود.

از جمله برخی از دانشمندان "به دلیل شتابکاری مؤلفان" به این که فرهنگ تفسیری تهی از نمونه‌های اشعار و آثار نثری برای واژهای و عبارات بوده است، اشاره‌کردند.

اما در فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی که در سال ۱۹۶۷ در دو جلد منتشر شده بود، برای هر کلمه و عباره از آثار کلاسیک ادبیات فارسی و تاجیکی نمونه‌ها آورده شده بود.

اکبر تورسان گفت که پژوهشگاه زبان و ادبیات تاجیک خود فرهنگ مکمل زبان تاجیکی را تهیه خواهد کرد: "باید این کار از جانب طبقه دانشمندان، خواه در فرهنگستان علوم، خواه در دانشگاهها نظارت شود. زیرا این یک کتاب مهم روی میزی بوده و به آن از دانشجو تا رئیس جمهوری استفاده می‌کنند."

در همین حال دوکتور دادخدا سیمودّیناو، رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان، از چاپ باز نگاه داشتن شش جلد فرهنگ تفسیریی را که از سویی فرهنگستان علوم تأیید چاپ نگرفته‌است را پشتیبانی کرد. وی گفت که دانشمندان کمیته زبان و اصطلاحات در تهیه فرهنگ تفسیری جدید شرکت خواهند کرد.

به گفته اکبر تورسان قرار است در جریان تهیه فرهنگ جدید تفسیری زبان تاجیکی با دانشمندان ایران و افغانستان نیز همکاری شود تا این که این کتاب به نیازهای کلیه فارسی‌زبانان منطقه جوابگو باشد.

آقای تورسان گفت این طرح در چهارچوب سندهای همکاریهای علمی و فرهنگی که میان این سه کشور امضا شده‌اند، اجرا خواهد شد.

منبع: سایت بی بی سی فارسی(22/11/2011)

/ 2 نظر / 5 بازدید
amini

سلام/ تشکر

بهار

سلام همان طور که آقای اکبر تورسان هم گفتنداگر برای تهیه این فرهنگ از دانشمندان ایران و افغانستان نیز کمک گرفته شود این کتاب می تواند مورد استفاده فارسی‌زبانان منطقه باشد.