سود شونده

بسم الله الرحمن الرحیم

سود شونده

"گمان بر" شده پس از اینکه در "سود" "عیب دار شونده"  تلقی گردد در مدت "سود شوندگی"  و "شیشتن در پس پنجره" ؛ مطابق قانون جمهوری تاجیکستان از حقوق زیر برخوردار خواهد بود.

1- هشت ساعت خواب طی هر بیست و چهار ساعت

2- یکساعت گردش روزانه

3- وسائل خواب

4- استفاده از شبکه های تلویزیونی

5- استفاده از روزنامه ها و کتاب  و آبونه شدن مجلات

6- عقدنکاح و" بیکار کردن" عقد نکاح

و.....

"گمان بر" = مظنون

"سود" = دادگاه

"عیب دار شونده" = محکوم

"سود شوندگی" = دوره محکومیت

"شیشتن در پس پنجره" = گذران دوره محکومیت در زندان

/ 0 نظر / 4 بازدید