بدرقه کردن

بسم الله الرحمن الرحیم

بدرقه کردن

در فرهنگ اسلامی ایرانی بدرقه کردن مسافر یکی از سنت های حسنه و مورد تاکید است این سنت در تاجیکستان گسیل کردن نامیده می شود یعنی کسانی که مسافری را مثلاً تا ایرپورت (فرودگاه ) همراهی می کنند این عملشان گسیل کردن نامیده می شود.

و بدرقه کردن یا به تلفظ تاجیکی بَدَرقه کردن معنای نفی بلد و تبعید می دهد.

/ 0 نظر / 3 بازدید