مزه ام نیست

بسم الله الرحمن الرحیم

مزه ام نیست

هرچند که تاجیکان تنج و باصفایند اما در مورد وعده تاکنون آنها را نغز و ساز ندیده ام تا بدانجا که به هنگام تعیین وعده با دوستان ایرانی به آنها تاکید می کنم که وعده تاجیکی نداده و سروقت مقرر در قرار حاضر شوید.

امروز که با یکی از جوره های تاجیکم قرار داشتم هرچند که براساس تجربه قبلی نیم ساعت پس از ساعت مقرر بر سر قرار حاضر شدم اما تا یکساعت پس از ساعت مقرر از جوره محترم خبری نشد فلذا علاقه (ارتباط تلفنی) را برقرار کرده و پرسانش شدم که: اکه جان چه خیل شده است چرا نمی آیی . در جواب گفت مزه ام نیست!

گفتم در اینکه بی مزه ای شک ندارم چرا که الان بیش از یکساعت است که تورا انتظارم.

اما او باز تاکید کرد که اکه مجید چون مزه ام نیست نتوانستم بیایم  گفتم آخه با مزه حداقل یک علاقه برقرار می کردی تا من انتظارت نباشم

گفت اینقدر مزه ام نبود که علاقه هم نمی توانستم برقرار کنم

شک برم داشت گفتم یعنی چه که مزه ام نبود ؟

 گفت یعنی : تابم نیست، کََسلم و سلامتیم نیست و باید به کسلخانه نزد دُختُر روم .

 

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
بهار

سلام جالب بود, ولی دوستان تاجیک من در ایران, ما را به بی نظمی در قرار ملاقات ها متهم می کنند و خودشان را به خاطر نظم بازمانده از دوران کمونیست, از این قاعده مبرا می کنند...

دوست

سلام، لطیفه قدیمی را یادت می آید که میگفتیم: حرف (ک) برچند نوع است و یکی از آنها (ک) می نویسند، ولی ( خ) می خوانند مثل: تراختور. حالا تا جیکان به "دکتر" ظاهرا می گویند "دختر".[قهقهه]

هژیر تهرانی

سلام دوستان البته می دانید که تلفظ دوختور تلفظی روسی است که مانند بسیاری دیگر از اصطلاحات مورد استفاده تاجیکان مثل " تخنولوگیا" یا " دکوراتسیا" بازمانده از زمان استیلای رفقای بالا ست. نغز باشید