پرتاوتنی

بسم الله الرحمن الرحیم

پرتاوتنی(پرتافتنی)ПАРТОВХ

تشکیلات شهرداری در تاجیکستان "حکومت شهر" نامیده می شود . یکی از وظایف این حکومت شهر همچون ایران جمع آوری زباله است .

در تاجیکستان به زباله "پرتا" یا "موسر" (روسی) می گویند . زباله های خانگی در مکان های مشخص شده ریخته شده و پس از دوسه روز که سگ های ولگردو وگاوهای شیرده و... از آنها بهره مند شدند

 

توسط لودر به کامیون و یا خودروهای حمل زباله منتقل می شوند.... نکته جالب در قاعده ای است که در این باره وجود دارد و آن معین کردن ساخت 5عصر تا یازده شب برای انتقال این زباله ها به بیرون است و تذکر این نکته که عدم رعایت این قاعده 350 سامانی معادل 85 هزار تومان جریمه دارد!!! تلاش کنید با بهره گیری از جدول معادل سازی حروف سرلیک با فارسی نمونه این تابلو را بخوانید  .

/ 1 نظر / 4 بازدید
بهار

سلام ساعت 5 تا 11 چه روزی؟ ظاهرا آمدن خودروی زباله هم در یک روز معین قطعی نیست؟ شما در پست خود از دو سه روز بهره مندی احشام از زباله ها گفته اید... در ضمن عکس ها باز نمی شوند پایدار باشید