استقبال گسترده از فارسی سازی نامهای روسی و ترکی در تاجیکستان

استقبال گسترده از فارسی سازی نامهای روسی و ترکی در تاجیکستان دوشنبه – ایرنا- دستور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به پارلمان این کشور در مورد تغییر نام برخی محله ها و مراکز از روسی و ترکی به فارسی واکنشهای زیادی را در رسانه ها بدنبال داشت .

 

خبرگزاری آزادگان تاجیکستان روز سه شنبه گزارش داد که انتشار این خبر با واکنش و نظرهای بسیاری مواجه شده اما بیشتر رسانه ها از این اقدام استقبال کرده اند. 

آزادگان همچنین نوشته است که این بحث در شبکه های اجتماعی هم گرم است. امید جیهانی ، پژوهشگر جوان تاجیک در صفحه «زبان فارسی تاجیکی» با استقبال از این اقدام، پیشنهاد کرده است که:

1- اگر بخش ها و آبادی ها و ... نام تاجیکی تاریخی دارند، همان نام ها باید احیاء شوند.

2- کمیته نام گذاری در پژوهشگاه زبان و ادبیات و فرهنگستان علوم تاجیکستان تشکیل شود.

3. در گزینش نام های نو در درجه اول احیای نامهای پیشینه و باستانی این جای ها و یا جای های نزدیک به آنها با پژوهش در کتابها و منابع موجود در نظر گرفته شود.

4. در انتخاب نام های نو ،سازگاری نام با شرایط محلی و ویژگی های جغرافیایی در نظر گرفته شود. 

5. نام بزرگان ادب و علم و فرهنگ و هنر بر سازمانها و نهاد های علم و ادبی، فرهنگی و هنری نهاده شود، نه بر شهر و روستا و ده و دیگر مناطق . 

6. برخی از نامهای انتخاب شده در زمان شوروی برای یادبود تاریخی نگه داشته شود. 

رئیس جمهور تاجیکستان در راستای سیاست تقویت فرهنگ ملی و بنا به پیشنهاد نمایندگان برخی از شهرستانها و استانها در پارلمان این کشور دستور داده است تا نام محله ها و مراکز تاجیکستان از روسی و ترکی به فارسی تغییر کند.

امام علی رحمان که سالها پیش پسوند روسی را از شهرت خود حذف کرد بارها و به مناسبتهای مختلف بر ضرورت بازگشت به فرهنگ ملی و فارسی تاکید کرده و علیرغم برخی مخالفتها این روند را تسهیل ساخته است.

نام خانوادگی امام علی رحمان قبلا رحمان اف بود.

تغییر نام خانوادگی در تاجیکستان از سال 2015 به بعد شدت بیشتری گرفت و در حال حاضر بسیاری از مسئولین پسوند «اف» را از شهرت فامیلی خود حذف کرده اند.

/ 1 نظر / 27 بازدید
پیام

سخنی از جناب آقای امام علی رحمان،رئیس جمهوری تاجیکستان و پیشوای بزرگ ملت تاجیک درباره کوروش بزرگ : زیارت آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد برایم لحظه‌های هیجان بخش و فراموش ناپذیر بود. افتخار از آن داشتم که قدمجای این سیاستمدار عاقل و زیرک، پیرو علم و حکمت، راستی و عدالت، سازندگی و آبادانی که قدمگاه مبارک نیاکان ماست، بگذارم. به راستی که ایشان فرزند خلف و شایسته ی کوروش کبیر هستند. آرزو اینست که در دو روز عمر خویش به در رکاب بودن این شیر مرد بزرگ آریایی مفتخر شویم و قدم در راه انچنین مردی بگذاریم. زنده باد ملت تاجیک زنده باد پیشوای بزرگ ملت تاجیک،جناب آقای امام علی رحمان