چند نکته از فرهنگ تاجیکان

بسم الله الرحمن الرحیم

چند نکته از فرهنگ تاجیکان

ابعاد و دامنه مفهومی واژه «فرهنگ» به اندازه­ای عمیق و وسیع است که گنجانیدن آن در قالب تعریفی مشخص و محدود، تقریباً در تمام «فرهنگ ها» ناممکن است. و با مراجعه به نوشته ها و گفته های صاحب نظران می توان صدها توصیف و تعریف از «فرهنگ» یافت که در آنها اشاراتی به دین و مذهب، خط وزبان، تاریخ، ارزش­ها، اعتقادات و باورها، منش، رفتارها، خصائل، هنجارها، ادبیات و هنر، معماری،آئین ها، افسانه ها، اسطوره ها و... شده است. از این روی می توانیم «فرهنگ» را - مجموعه­ای ارگانیک از مولفه های هویت­بخش -  بدانیم؛ مجموعه­ای متشکل از همه آنچه که در تعاریف از «فرهنگ» به آنها اشاره شده است.

 بنابر این وقتی از «فرهنگ مردم ایران» ، «فرهنگ مردم تاجیکستان» و «فرهنگ سایر مقولات و موضوعات» صحبت بمیان می­آید، منظور مولفه­هایی است که این موضوع یا مقوله را از دیگر موضوعات و مقولات جدا می­سازد. هر مولفه نیز سه سطح یا به قول تاجیکان زینه دارد. « مفروضات » ، « ارزش ها » و « نشانه ها »

« مفروضات » مجموعه­ای از باورهای اساسی و پایه­ای  هستند. گزاره­هایی که مفروض بوده و حقیقت یا واقعیت پنداشته شده­اند. « ارزش ها » مطلوبیت­ها و ایده­آل­های مبتنی بر مفروضات اساسی و پایه­ای(باورها) می­باشند و بایدها و نبایدها را شکل می­دهند و « نشانه ها » هم نمایانگریا تجلی مفروضات و ارزش­ها بوده که  در رفتار بالقوه و بالفعل، دارندگان آن «فرهنگ» قابل رصد، مشاهده، مطالعه و ارزیابی هستند.

با این مقدمه مختصر به چند نشانه از«فرهنگ» تاجیکان که ایرانیان در ارتباط و تعامل با تاجیکها بایدآنها را مد نظر داشته باشند اشاره می شود، نشانه هایی که با بررسی و مطالعه آنها می توان با بخشی از ارزش ها و مفروضات تاجیکان آشنا شد.

1- تنجی – یکی از واژگان بسیار پرکاربرد در تاجیکستان "تنجی"  است و معمولاً در مواجهه و یا در مکالمه تلفنی با هم اولین سوال از تنجی است یعنی اینکه آرامی؟ مشکل و مساله ای نداری؟ خبری نیست؟

قریب به اتفاق تاجیکان آرامش طلب بوده و این آرامی را در کلام و اعمال خود بروز می دهند . این آرامش و خونسردی بعضاً از حد زیاد، علیرغم محاسنی که دارد و می تواند مانع رشد و پیشرفت هم باشد، در برخی از موارد حوصله ما ایرانیان را که معمولاً مردمی چالشی و ناآرام و برآشفته هستیم سرمی آورد. لذا در مواجهه با آنها باید به این خصوصیت اخلاقی آنها توجه داشته و مراقبت نماییم که تنجی آنها را برهم نزنیم چراکه تا آنها دوباره تنج نشوند کار ما به سرانجام نخواهد رسید!!

2- سازگاری- دیگر  واژه پرکاربرد در تاجیکستان "ساز" است. و"ساز بودن" سوالی است که مستمراً پرسیده می شود. منظور از "سازبودن" برقرار بودن سلامتی ، تعادل ، هماهنگی و بی مشکلی است.

تاجیکان خود را با خیلی از امور به ویژه کمبود ها و نداریها سازگار کرده و در این زمینه بسیار قابل هستند و همین که حداقلی از سلامتی ، تعادل و بی مشکلی را داشته باشند خود را ساز دانسته و خرسندند برخلاف بسیاری از ایرانیان که مساله و مشکل و کمبود خود را زوم کرده و نا آرام و پریشان می شوند.

3- سرخوشی – از دیگر ویژگی های تاجکان به تعبیر خودشان "وقت خوشی" و به تعبیر خودمان "سرخوشی" است. این مردم "تنج و ساز" معمولاً در همه شرایط سرخوشند و مشکلات ، مصائب، سختیها ، تلخیها و ناکامیهای زندگی آنها را از توجه به روی شاد و شیرین زندگی دور نکرده و با کنار آمدن با مشکل و مصیبت و یا سختی و تلخی زندگی، خود را "سرخوش" نشان می دهند .

4- عدم سراسیمگی – "وزمینی" و "به فرجگی" از جمله خصایص رفتاری است که تاجیکان در مقابل سراسیمگی و شتابزدگی معمول ما ایرانیان دارند .

تاجیکان معمولاً درهیچ کاری شتابزده نشده و سراسیمه نمی گردند از این رو شتاب و سراسیمگی ما را غیر واقعی تلقی کرده و وقعی بر آن نمی نهند . فلذا بهتر این است اگر کارمان دست "اکه" یا "اپه" تاجیکی است که با ورمینی و آرامش در حال انجام آن است، شتاب و سراسیمگی خود را بروز ندهیم چرا که ممکن است زمان و هزینه بیشتری برایمان داشه باشد.

/ 2 نظر / 4 بازدید
دوست

فکر میکنم شاید یکی از دلایلی که باعث عجول بودن یا بی صبر بودن ما ایرانی ها گشته، به ویژه بعد از انقلاب به دلیل آرمانگرایی ماست. جوامعی نظیر زاپن، چین و.. نیز همچنین هیستند. در مورد روسها فکر میکنم شما بهتر بدانید. جوامع صنعتی و کشورهای توسعه یافته هیچکدام عافیت طلب نیستند، هرچند رفاه و امنیت و آسایش از شاخص های یک جامعه با ثبات به شمار میرود اما راحت طلبی با آن منافات دارد. از جمله جوامع راحت طلب، اعراب حاشیه خلیج فارس هستند که وضعیت و شرایط اجتماعی آنها را بهتر می دانید. خلاصه این ویژگی از نکات ارزنده اجتماعی نیست. یکی دیگر از دلایل رفتار اجتماعی پرشتاب در جامعه ما این است که کشور جوانی هستیم، اما تاجیکستان را نمی دانم که کشور جوانی است یا میان سال یا پیر. این هم شاید یکی دیگر از تفاوتهای ماست.

دوست

سلام؛ شاید در انشاء جملات کوتاهی شده است من هم اعتقاد ندارم عافیت طلبی و راحت طلبی با هم منافات دارند بلکه آنها را از یک جنس میدانم به عبارت دیگر حتی برخی در نگارش هردو را مترادف می دانند. به هر حال این ملت به راحت طلبی و عافیت طلبی خو گرفته اند به همین دلیل تصور می شود انسانهایی ریلکس هستند. به تعبیری خیلی اهل زحمت و مشقت نیستند. شاید این پاسخ را داشته باشید که چون از نظر معیشت سختی می کشند بنابراین افراد رنج کشیده ای هستند. شاید این مطلب درست باشد اما به گونه ای شده است که حاضر نیستند برای رشد و ترقی خود هزینه پرداخت کنند. سرخوردگی بعد از جنگ داخلی و همینطور استثمار بیش از هفت دهه توسط نظام کمونیستی شوروی سابق، دیگر رمقی برای انها به منطور آرمانگرایی و مبارزه جویی باقی نگذاشته است. خاطرتان می اید سال گذشته وقتی مناطق ارضی خود را به چین واگذار کردند چه تبلیغات و شادمانی را به عنوان یک پیروزی براه انداختند.