یاش

البته در زبان ” مایا ” کلمه ” یاش ” به معنی اتش استفاده شده است و در ترکی تاتارها هم کلمه ” یاشن ” (روشن شدن) با معنی اتش ارتباط دارد. بنابر این تعبیر جوان آتشی به یاش ها نباید دور از ذهن باشد.

این نگاه و فراهم نبودن زمینه اشتغال و در نتیجه مهاجرت تعداد زیادی از یاشها جهت کار به کشورهای دیگر  و مسائل دیگر باعث گردیده است که تعداد مردان در تاجیکستان کم تر از زنان بوده ، سن ازدواج بالا رفته و دختران بسیاری بی شوی بمانند و علاوه بر این شوی داران هم شوی های خود را از دست دهند به گونه ای که در دوشنبه و دیگر مناطق تاجیکستان   به وضوح قابل مشاهده است که تعداد زنان از مردان بیشتر است. علاوه بر این در اولین و دومین گپی که زده می شود حتماً بحث شوی و شوی داری و... مطرح می شود و چقدر سخت است برای جوانان عذب و مردان بی زن یا بدور از زن ایرانی که علاوه بر مشاهده مکررآنچه که دیدنش در ایران بسیار کم پیش می آید،  روزانه حداقل با یک پیشنهاد مواجه بوده و در معرض گپ هایی مفصل در این زمینه قرار می گیرند . این گروه به تعبیر تاجیکان تنجی خود را از دست داده و بعضاً کنترل اعصابشان را از دست می دهند. خدا به فریادشان رسیده و حافظ آبروو سلامتشان باد.

/ 0 نظر / 4 بازدید