مختار

بسم الله الرحمن الرحیم

مختار

هرچند حجه الاسلام قرائتی به مبلغین توصیه کرده است که از دیدن فیلم و خواندن روزنامه خودداری کنند، اما حال که ، تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در تسخیر مختار است، ایکاش مسئولین رده یک و دو نظام جمهوری اسلامی را موظف می ساختند تا یک دوره یازده روزه خانه نشینی اختیار کرده ، سریال مختار را از ابتدا تا انتها به دقت و تامل بسیار دیده، مشخص می ساختند در دوره حاضر ایفاگر نقش چه شخصیتی از آن مقطع تاریخی هستند و علاوه بر این مختار می گردیدند تا با درس گیری از شخصیتهای این سریال از این پس با دیگر مسئولین به گونه ای دیگر جدل کرده و مردم را سرکار بگذارند.....

/ 0 نظر / 3 بازدید