رکلاما

بسم الله الرحمن الرحیم

رکلاما

پیام بازرگانی را در تاجیکستان رکلاما می گویند و اگر بخش عمده این پیام ها در ایران متعلق است به موسسات کنکور و شرکت های مواد غذایی ، عمده پیامهای بازرگانی پخش شده از شبکه های تلویزیونی تاجیکستان متعلق است به شرکت های دارو سازی .

 

 البته در سطح شهر هم تابلوهای شهری عمدتاً در اشغال شرکت های تلفن همراه است ولی کم نیست تبلیغات دارو در سطح شهر.

/ 0 نظر / 4 بازدید