سردار

در تقسیمات سازمانی هم شعبات حکم ادارات کل را داشته و در هر شعبه هم مقام بعد از سردار، "سرمتخصص" است .

عنوان پرزیدنت که قبلاً بسیار پرکاربرد بوده است در حال حاضر تنها برای رئیس جمهور و رئیس آکادمی علوم تاجیکستان استفاده می شود و رکتور را عموماً برای روسای دانشگاهها .

درکتور کاربردش بیشتر برای روسای انستیتوهای آموزشی و دِکن هم برای روسای فکولته ها(دانشکده ها)می باشد.

/ 0 نظر / 8 بازدید