عسکر نامعلوم

بسم الله الرحمن الرحیم

"عسکر نامعلوم"

در تاجیکستان بیست و سومین روز از دومین ماه هر سال میلادی(23 فورال) به عنوان "روزمردکها" و "روز ارتش ملی تاجیکستان" گرامی داشته شده و به این مناسبت "چاره بینی های(برنامه های) فرهنگی  مفصلی در کل کشور اعم از مراگز ولایات و نواحی و حتی روستاها برگزار می گردد. یکی از این چاره بینی ها حضور نیروهای حربی و مردم بر سر " قبرعسکر نامعلوم " (سرباز گمنام)یا بناهای نمادین غلبگی و گرامیداشت یاد و خاطره مردمانی است که در راه وطن از جان خود گذشته اند.

در این مراکز معمولاً ستاره سرخ پنج گوش سنگی یا فلزی قرار دارد که از میان آن شعله های آتش فروزان است و نمادی است از سوختن عسکران معلوم و نامعلومی که برای جاودانگی وطن خود ایثار کرده اند.

ازجمله برنامه های دیگر این روز خرید "پدرکه" (هدیه) توسط زنان برای مردان عائله (خانواده) و همکاران، هم کورسان، هم سبقان و ... است.

هر چند که  نر مردم  اعم از نوزاد و کلان سالی همچون من در اینجا بچه خطاب می شوند، اینکه چرا این روز را روز بچگان نام ننهاده اند جای تعجب است به هر حال این روز را به همه بچه ها ،مردکان و موسفیدان تاجیکستان تبریک می گویم.خوشمزه

/ 0 نظر / 10 بازدید