برنامه تبدیل خط فارسی به سرلیک و بالعکس

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه تبدیل خط فارسی به سرلیک و بالعکس

با تلاش و همت جناب آقای دکترامینی از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در تاجیکستان که اخیراً موفق به دفاع ازرساله دکترای خود و ثبت نام در دوره فوق دکترا شده اند برنامه کامپیوتری تبدیل الفبای فارسی به سرلیک و بالعکس نوشته شده و هم اکنون در چند مرکز از جمله رایزنی فرهنگی ایران در تاجیکستان در حال استفاده است. به نظر می رسد این برنامه برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در تاجیکستان ومراکز فرهنگی و انتشاراتی بسیار مفید و کارگشا باشد. علاقه مندان برای دسترسی به این برنامه می توانند با جناب آقای دکتر امینی با شماره تلفن 936001274 تماس حاصل فرمایند.

/ 0 نظر / 4 بازدید