ترجمه منظوم سوره تکاثر

سوره تکاثر

Сураи Такосур

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

سرآغاز گفتار نام خداست

که بخشنده و مهربان خلق راست

Сароғози гуфтор номи Худост,

Ки бахшандаву меҳрбон  халқрост.

تفاخر نمودن بفرزند و مال

شما را به غفلت کشانیده حال"1"

Тафохур намуданд ба фарзанду мол ,

Шуморо ба ғафлат кашонида ҳол . (1)

  بحدی که رفتید سوی قبور

شمردیدشان همچو اهل حضور"2"

Ба ҳадде  ки рафтед сўи қубур ,

Шумурдедашон ҳамчу аҳли ҳузур . (2)

بزودی بدانید که بی­بها

بُود بی­شک این­گونه بازیچه­ها"3"

Ба зудӣ  бидонед  ки бебаҳо

Бувад  бешак  ин гуна бозичаҳо . (3)

بلی زود باشد که دانید باز

که بودیددر غفلتی بس دراز"4"

Бале  зуд бошад  ки донед боз ,

Ки будед дар ғафлате бас дароз . (4)

 اگر بودتان آگهی و یقین"5"

بدیدید دوزخ بُود در کمین"6"

Агар будатон огаҳиву яқин , (5)

Бедидед  дўзах бувад дар камин . (6)

بدون شک آید زمانی ز راه

که بینیدش عیناً به اندوه و آه"7"

Бидуни шак  ояд замоне зи роҳ ,

Ки бинедаш  айнан  ба андўҳу оҳ . (7)

همان­روز باشد که بی کمّ و کاست

زنعمت بخواهید شد بازخواست"8"

Ҳамон рўз бошад  ки бекамму кост

Зи неъмат бихоҳед шуд бозхост . (8)

 

/ 0 نظر / 3 بازدید