"قم"

بسم الله الرحمن الرحیم

"قم"

از"قم" همیشه سه تصور داشته ام . حضرت فاطمه معصومه(س)، روحانیون بسیار و آب شورش. البته گرمای تابستان آن را هم بیاد دارم و از دیدن دریاچه نمک در مسیر تهران "قم" هم لذت برده ام .

اگر در ایران یک"قم" داریم که اهالی آن در تلاش هستند تا جامعه بشری را نجات دهند اما  در تاجیکستان "قم" بسیار بوده و همچون ایران از "قم" بهره های فراوان برده و به تعبیری می توان گفت که زندگی تاجیکان در برخی از زمینه ها  بدون "قم" ممکن نیست.

نیاز به "قم" به ویژه در فصل زمستان در تاجیکستان  بیشتر گردیده و "قم" نجات بخش جان بسیاری شده و از زمین خوردن کثیری مانع می شود.

در این روزها که سرمای شدید همه تاجیکستان را یخبندان کرده است "قم"و نمک بسیار بکار آمده و در راهها پاشیده می شود!!

/ 0 نظر / 3 بازدید