عیدی غدیر

گردهم آیی اول برگزار و حضار به رسم تاجیکان پس از بهره بردن از چند قطعه موسیقی که به صورت زنده اجرا شد به سخنان دکتر شعر دوست سفیر محترم کشورمان در تاجیکستان گوش داده و پس از آن مستمع سخنان جناب دکتر رحیمی در باره امامت وانتظار شدند . هرچند که دراین جلسه دکتر شعر دوست سفیر محترم کشورمان در تاجیکستان اظهار داشتند که دانشجویان خبر خوشی را از دکتر دانشجو خواهند شنید و تاکید بر این نکته که ایشان ساعتی را مستمع درددلها و سوالات خواهند بود اینگونه نشد و پس از صرف شام جلسه پایان یافت و تنها جلسه ای با حضور دکتر دانشجو با مسئولین انجمن و تنی چند از نمایندگان دانشجویان برگزار شد . هرچند که متاسفانه به علت لغو نشست دانشجویان با دکتر دانشجو دلخوری پیش آمد و متاسفانه یکی دو نفر از دانشجویان با تاکید بر نظرات و دیدگاههای خود در همکلامی با دکتر دانشجو اوقات ایشان و جمع حاضر از دانشجویان را مکدر ساخت اما خبرهای جلسه نمایندگان دانشجویان باوزیر همیشه دانشجوی کشورمان حاکی از نگاه عالمانه وزیر محترم به مشکلات است و بارقه امیدی را در دل دانشجویان مشغول به تحصیل ایجاد کرده است که مشکل حضور غیر ضرور و تکلیفی دانشجویان در تاجیکستان حل شده و مقالات چاپ شده دانشجویان در نشریات علمی پژوهشی ایران و تاجیکستان یکی از مبنای ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلی  قرار گیرد. واقعاً عیدی ارزشمندی بود از دکتر دانشجو برای دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای معتبر تاجیکستان و خانواده های آنها.

/ 0 نظر / 3 بازدید