الفبای سرلیک ( خطی که تاجیکان با آن می نویسند)

1

2

3

4

5

А

Б

В

Г

F

اَ

ب

و

گ

غ

6

7

8

9

10

Д

Е

Ё

Ж

З

د

یِ

یا

ژ

ز-ذ-ض-ظ

11

12

13

14

15

И

Й

Й

К

К

ِا

ی آخر

/ 2 نظر / 16 بازدید
هژیر تهرانی

با سلام و تشکر میخواستم به استحضاردوستان خواننده این مطالب برسانم که در مورد برخی حروفی که تاجیکان به منظور انطباق خودشان با جبر استالینی از سوئی و پیوند با تاریخ و فرهنگ خودشان از سوی دیگر به الفبای سریلیک افزودند تا جای خالی حروفی چون عین ج؛ غ ،و ، ق را پرکند برخی با افزودن سرکج هایی به حروف جدید تبدیل شدند مثل ج ،ق و غ و برای نشان دادن صدایی مثل " او" در کلمه ای مثل" دوستی " نیز یک خط بر روی y گذاشتند که در این جدول تفاوتها چندان محسوس نیست. بدین منظور میتوان از کی بورد های ویژه تاجیکی که در گوگل در دسترس است بهره گرفت. البته تلاشتان در خور احترام و تقدیر کلان است نغز باشید

فاطمه

میگم تحصیل تو دانشگاهاشون سخته؟