گپ دو پوسته

بسم الله الرحمن الرحیم

گپ دو پوسته

ایرانیان مقیم تاجیکستان در مواجهه با تاجیکان با صفا و نغز دربسیاری از موارد در همصحبتی  متوجه و منظور طرفشان را نمی فهمند چرا که عموماً این تاجیکان عزیز "دو پوسته گپ" می زنند و مخاطبشان باید از این گپ رمز گشایی کرده و متوجه منظور شود.

البته "گپ دو پوسته" در تعاملات و ارتباطات خود تاجیکان هم رواج دارد این گپ های دو پوسته در موقعیت های مختلف زده می شود گاهی شما نمی خواهید طرفتان رنجیده شود فلذا گپ تان را دو پوسته می زنید که زهر گپ گرفته شود یا اینکه قصد فریب مخاطبتان را دارید و از "گپ دو پوسته" استفاده می کنید.

/ 0 نظر / 3 بازدید