نظام‌ آموزشی‌ ‌تاجیکستان

بسم الله الرحمن الرحیم

نظام‌ آموزشی‌ ‌تاجیکستان

‌ دوره آموزش ابتدایی در کشور تاجیکستان 9 سال به طول می انجامد. دانش آموزان سپس می توانند در دبیرستان های متوسطه به مدت 2 سال تحصیلات خود را ادامه دهند و دیپلم دبیرستان دریافت نمایند. دانش آموختگان دبیرستان های متوسطه مجاز به ادامه تحصیل در مؤسسات آموزش عالی می باشند.

تحصیلات‌ دانشگاهی‌

آموزش عالی در کشور تاجیکستان توسط مؤسسات آموزش عالی شامل دانشگاه ها و انستیتوها ارائه می شود. آموزش عالی در کشور تاجیکستان تحت نظارت وزارت آموزش (معارف) این کشور می باشد. در کشور تاجیکستان سه سطح آموزش عالی وجود دارد: 1) دوره کارشناسی و دیپلم تخصصی ؛ 2) دوره کارشناسی ارشد؛ 3) دوره نامزد علوم (برابر با دوره Ph.D.).

 دوره‌های‌ تحصیلی‌ دانشگاهی

1.      Bakalavr (Bachelor): شامل 4 سال تحصیل در مؤسسات آموزش عالی.

2.     Specialist Diploma: شامل حداقل 5 سال تحصیل پیوسته پس از دیپلم دبیرستان است. این مدرک نشاندهنده یک تخصص حرفه ای است و دارندگان این مدرک مجاز به فعالیت در مشاغل تخصصی و ادامه تحصیل در دوره دکتری می باشند.

3.    Magistr (Master): شامل 2 سال تحصیل پس از دوره Bakalavr و دفاع از پایان نامه و گذراندن امتحانات نهایی می باشد.

4.    Kandidat Nauk (Candidate of Science): شامل حداقل 3 سال تحصیل با داشتن مدرک Specialist Diploma یا Magistr (Master) است. دانشجویان در این دوره با روش های مختلف تحقیق و آموزش آشنا می شوند و در برخی دروس رشته مربوط امتحان می دهند. پس از تهیه رساله دکتری و دفاع از آن، مدرک Kandidat Nauk به دانش آموختگان ارائه می شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید