گپ خایده

بسم الله الرجمن الرحیم

"گپ خایده"

از آنجا که تاجیکان رگ و ریشه شان ایرانی است در خیلی از ویژگی ها با ما اشتراک دارند . ازجمله این ویژگی ها پرحرفی است . در معرکه های خرسندانه و معرکه های ماتم تاجیکان همچون میهمانیها،جشن ها و مجالس عزاداری ما بین شرکت کنندگان در مراسم حرف های زیادی ردو بدل می شود که بخش عمده این حرف ها از جنس غیبت و حرف های بی پایه است . و معمولاً در این بین پیدا می شوند افرادی که جمع را به کم گویی و گزیده گویی تشویق می کنند . در تاجیکستان هم از افراد پرحرف درخواست می گردد که از گپ های پوچ پا در هوا خودداری کرده و "گپ شان را خایده بزنند" (صحبت با تامل و اندیشیده بکنند

/ 0 نظر / 19 بازدید