اکثریت تاجیکان شبکه‌های تلویزیونی روسیه ‌را تماشا می کنند

اکثریت تاجیکان شبکه‌های تلویزیونی روسیه ‌را تماشا می کنند

خبرگزاری تاج نیوز تاجیکستان روز پنج شنبه 31-2-1394 نتایج یک نظر سنجی را منتشر ساخته است که براساس آن شبکه اول تلویزیان دولتی‌ تاجیکستان حدود یک سوم شبکه‌های روسی مخاطب و بیننده دارد. 

دراین نظر سنجی تنها 12% شبکه اول تاجیکستان را به عنوان انتخاب اول خود اعلام کرده اند. در حالی که 27 درصد "شبکه‌های روسیه" را شبکه منتخب خود بیان داشته اند.


در این نظرسنجی‌ غیررسمی، شبکه"سفینه تاجیکستان " تاجیکستان 10%، شبکه "جهان نمای تاجیکستان " 5%، و شبکه "بهارستان تاجیکستان " 4% بینندگان را دارند.
شبکه‌های فارسی زبان ماهواره ای 7%، شبکه‌های مذهبی "نور" و "وصال حق" - 15%، شبکه‌های افغانستان - 6% و از شبکه‌های ازبکستان‌ حدود 5% برای خود ببیننده جذب کرده و 8 درصد پاسخ دهندگان هم گفته اندکه "وقت تماشای تلویزیون را ندارند".
محسن رضایی دانشجوی ایرانی مقطع دکترای خبرنگاری دانشگاه ملی تاجیکستان در این زمینه ابراز نظر کرد که علیرغم اینکه امکان دریافت همه شبکه های ایرانی در تاجیکستان وجود دارد اما نصابان ماهواره در تاجیکستان عموما از فرکانسهای شبکه های ایران مطلع نبوده و شبکه های فارسی ماهواره ای خارج از کشور و حتی بی بی سی و من و تو و شبکه های نفاق افکن مذهبی را به عنوان شبکه های ایرانی برای مردم تنظیم می نمایند. ایشان اظهار داشتند حال که پس از سالها تلویزیون مشترک نوروز راه نیفتاده است اگر همتی میشد و یکی از شبکه های ایران مثلا آی فیلم رله می گردید تا مردم تاجیکستان بدون تجهیزات ماهواره ای بتوانند از برنامه های ایران استفاده نمایند قطعا بیشتر مخاطب را این شبکه جلب می کرد و اینکه شبکه تلویزیونی روس مقام اول را کسب کرده است به این دلیل می باشد که دسترسی به آن بدون تجهیزات ماهواره ای ممکن است.
خیلی از مردم تاجیکستان برنامه و سریالهای ایرانی را که گاه گاهی از تلویزیونهای تاجیکستان پخش می‌شود خوب حتّی صمیمانه می‌پسندند. مگر گروهی مغرض و ایران ستیز که همیشه به همه چیزی که به ایران نسبت می‌گیرد مخالفت دیوانه‌وار نشان می‌دهند. بنابر این اگر شبکه های ایران در تاجیکستان معرفی و شناسانده شوند بیشترین مخاطب را جلب خواهند کرد. 

/ 1 نظر / 26 بازدید
دوست

کو گوش شنوا؟ پول توش هست؟ خب چه انتظاری داری؟