کته

بسم الله الرحمن الرحیم

کته

چند تا از جوره های تاجیکم چند روزی بود که طلب آش ایرانی می کردند . چون وقتم تنگ بود و امکانات آشپزی  و مهارت هم کم گفتم میلش (باشد) حالا که خواهش ( درخواست) دارید اینباره برایتان آش کته (کته پلو) درست می کنم . قاه قاه خندیدند و گفتند مگر آش هم کته میشه؟ من ساده هم لبی (بله) گفتم و شروع  کردم به تشریح چگونگی طبخ کته و تفاوتش با برنج آبکش . خنده شان بیشتر شدو وقتی سردرگمی مرا دیدند یکیشان گفت اکه مجید می دانی ما کته به کی می گوییم ؟

-         نی التماس  جوره جان فهمایم ساز(نه دوست خوبم لطفاً به من بفهمان که منظورچیست)

-    گفت ما به دخترکی که وقت یاشیش (جوانی) گذشته باشد و شوی گیرش نیامده باشد دخترکته می گوئیم یا به بچه ای که کلان شده و هنوز یگان دختر را نگرفته باشد بچه کته می گوئیم ؟

-         خنده ای کردم و گفتم می دانی ما به این جور دختران و بچه ها چی می گوئیم ؟

-         همگی با هم نی گفتند و خواستند که فهمایشان کنم

گفتم ما به این خیل ( گونه) دختران و پسران ترشیده می گوئیم.

/ 0 نظر / 4 بازدید