می فرایم

بسم الله الرحمن الرحیم

می فرایم

در تاجیکستان علاوه بر آفتابوس های برقی و دیزلی که وظیفه حمل و نقل عمومی را برعهده دارند . مشکاته­ها ( ون) و انواع و اقسام "آفتامبویلها" تحت عنوان تاکسی مردم را در سطح شهر جابجا می کنند . 

  

 یکی از مشکلات ایرانیهایی که تجربه زیادی از زندگی در تاجیکستان ندارند  بیان و تفهیم این نکته به راننده است که می خواهم پیاده شوم .

عبارت معمول این است . اَکَهَ جان منع کن می فرایم{ برادر جان(آقا) توقف کن پیاده می شوم}

/ 3 نظر / 16 بازدید
هژیر تهرانی

با سلام ، ظاهرا بر عکس ما ایرانیها به شیشه اتوموبیل نیز " آئینه " می گویند یا شاید من اشتباها از راننده تاکسی شنیدم. در ضمن بد نیست حالا که صحبت از خودرو به میان آمد به منظور انبساط خاطر خاطره ای از اقامت نوروزی ام در دوشنبه نقل کنم. روزی به همراه هم هتل ایرانی ام سوار یک تاکسی سمند زرد رنگ دوشنبه شدیم و من که کنجکاو بودم بازخوری از نظر مشتری خارجی از آفتاموبیل ساخت ایران در میان خیل انبوه آفتامابیلهای درجه یک آلمانی و آمریکایی بسیار ارزان قیمت موجود در دوشنبه کسب کنم از راننده پرسان شدم که" اکه جان آیا آفتاماشینتان نغز و مقبول است؟ " و او با لهجه غلیظ و شیرین تاجیکانه اش که من آنرا بسیار دوست میدارم پاسخی تقریب به این مضمون داد که " ها ، اما ضبطش ناچسب و پست صفت است. ختاییست !! اولا که دیسک خور نیست و کاست خور است. دویما کاست معین که داخلش میگذارم میگوید وینگ ، وینگ ، وینگ ! و با دهانش ادای شل بودن تسمه پولی پخش صوت را در آورد که باعث ترکش ( انفجار ) خنده ما شد ! به راستی که باید به معاونت عریض و طویل بازاریابی ایران خودرو تاسف خورد که آخر سر هم بندی تا به چند ؟ آیا آنها نمی دا

هژیر تهرانی

ظاهرا به شیشه خودرو آئینه می گویند ! در ضمن بد نیست حالا که صحبت از خودرو به میان آمد به منظور انبساط خاطر خاطره ای از اقامت نوروزی ام در دوشنبه نقل کنم. روزی به همراه هم هتل ایرانی ام سوار یک تاکسی سمند زرد رنگ دوشنبه شدیم و من که کنجکاو بودم بازخوری از نظر مشتری خارجی از آفتاموبیل ساخت ایران در میان خیل انبوه آفتامابیلهای درجه یک آلمانی و آمریکایی بسیار ارزان قیمت موجود در دوشنبه کسب کنم از راننده پرسان شدم که" اکه جان آیا آفتاماشینتان نغز و مقبول است؟ " و او با لهجه غلیظ و شیرین تاجیکانه اش که من آنرا بسیار دوست میدارم پاسخی تقریب به این مضمون داد که " ها ، اما ضبطش ناچسب و پست صفت است. ختاییست !! اولا که دیسک خور نیست و کاست خور است. دویما کاست معین که داخلش میگذارم میگوید وینگ ، وینگ ، وینگ ! و با دهانش ادای شل بودن تسمه پولی پخش صوت را در آورد که باعث ترکش ( انفجار ) خنده ما شد ! به راستی که باید به معاونت عریض و طویل بازاریابی ایران خودرو تاسف خورد که آخر سر هم بندی تا به چند ؟ آیا آنها نمی دانند به کشوری دارند خودرو صادر می کنند که زندگی مردمش با موسیقی می گذرد و مردمش در کنار حرفه خود

هژیر تهرانی

ظاهرا به شیشه خودرو نیز آئینه می گویند.در ضمن بد نیست به منظور انبساط خاطر خاطره ای از اقامت نوروزی ام در دوشنبه نقل کنم. روزی به همراه هم هتل ایرانی ام سوار یک تاکسی سمند زرد رنگ دوشنبه شدیم و من که کنجکاو بودم بازخوری از نظر مشتری خارجی از آفتاموبیل ساخت ایران در میان خیل انبوه آفتامابیلهای درجه یک آلمانی و آمریکایی بسیار ارزان قیمت موجود در دوشنبه کسب کنم از راننده پرسان شدم که" اکه جان آیا آفتاماشینتان نغز و مقبول است؟ " و او با لهجه غلیظ و شیرین تاجیکانه اش پاسخی تقریب به این منظور داد که " ها ، اما ضبطش ناچسب است. ختاییست !! اولا که دیسک خور نیست و کاست خور است. دویما کاست معین که داخلش میگذارم میگوید وینگ ، وینگ ! وبا دهانش ادای شل بودن تسمه پولی پخش صوت را در آورد که باعث ترکش ( انفجار ) خنده ما شد ! به راستی که باید به معاونت عریض و طویل بازاریابی ایران خودرو تاسف خورد که آخر سر هم بندی تا به چند ؟ آیا آنها نمی دانند به کشوری دارند خودرو صادر می کنند که زندگی مردمش با موسیقی می گذرد و با این اهمال کاری باعث میشوند تا برای خودروی داخلی که این همه برایش زحمت کشیده شده و توانسته از نظر فن