مقایسه ای بین ایران و تاجیکستان

سم الله الرحمن الرحیم

مقایسه ای بین ایران و تاجیکستان

 

 

ایران

تاجیکستان

زبان رسمی

فارسی

فارسیتاجیکی

نوع حکومت

جمهوریاسلامی

جمهوری

مساحت

۱٬۶۴۸٬۱۹۵کیلومتر مربع ( ۱۸ام درجهان)

۱۴۳٬۱۰۰کیلومتر مربع  (۹۵ ام در جهان)

جمعیت

بیش از هفتاد و چهار میلیون نفر

حدود هفت میلیون و چهارصد هزار نفر 

رشدجمعیت

۱٫۵درصد

/ 1 نظر / 8 بازدید
احسان

خیلی خیلی خیلی جالب بود