بلیط

بسم الله الرحمن الرحیم

بلیط

امتحانات دانشگاهی در تاجیکستان معمولاً به 3 شکل برگزار می شود:  1-  تهیه و ارائه رِِِِِِِِِِِفِرات (مقاله)، 2- سنجش یا زَچات (امتحان شفاهی) و 3- امتحان کتبی.

 سنجشها معمولاً نمره ندارند و لی در دفترچه ای که در ابتدای سال تحصیلی برای هر دانشجو صادر می شود ثبت می گردد و گذراندن تمامی آنها مجوزی برای شرکت در امتحانات کتبی است.معمولاً برای هر عنوان درسی 3  نوبت امتحانی اعلام می شود که اگر امتحان دهنده ای بار اول قبول نشد فرصت امتحان مجدد را داشته باشد.

در جلسه امتحان هریک از دانشجویان نزد معلم رفته از بین بلیط های امتحانی (برگۀ سئوال) که حاوی سه یا پنج سوال است ، از روی شانس یکی را انتخاب کرده سر جای خود نشسته و پاسخ ها را یادداشت می نماید. آنگاه نزد استاد رفته و پاسخ های خود را توضیح داده و بهای (نمره) خود را دریافت می دارد. 

/ 0 نظر / 3 بازدید