دیوار نگاره ها و نوسازی شهر

بسم الله الرحمن الرحیم

دیوار نگاره ها و نوسازی شهر

دوشنبه پایتخت تاجیکستان با سرعتی زیاد درحال بازسازی است و گویا قرار است برای شهریور ماه سال آتی که مصادف است با بیستمین سالگرد استقلال این کشور چهره ای دیگر بیابد و این اقدامی است بسیار درخور و شایسته اما در این بین آنچه که نگران کننده است از بین رفتن برخی از دیوار نگاره های بسیار زیبا است که در دوشنبه به فور می توان آنها را دید است . امیدوارم که مسئولین حکومت شهر(شهرداری) دوشنبه و مسئولین فرهنگی این کشور تدابیر لازم در این زمینه را اندیشیده باشند. به تصاویراین چند دیوار نگاره خوب نگاه کنید چرا که تا چند روز دیگر از آنها خبری نخواهد بود.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید