شصت

بسم الله الرحمن الرحیم

شصتِ

 امسال تاجیکستان به ویژه نواحی تابعه مرکز و شهر دوشنبه با کاهش شدید بارش مواجه بوده و روزهای بسیار گرمی را تجربه کرد اما چند روزی است که به تعبیر تاجیکان در دوشنبه شصتِ هوا گشته است. یعنی اینکه حرارت هوا پست( کم) شده و ثلقین ( معتدل) گردیده است. شصتِ به عنوان یک کلمه مستقل معنای جذبه ، شدت وزیادتی می دهد بنا براین نه شصت شمارشی است و نه شصت انگشتی برای مثال اگر فردی در مواجهه با یک فرد عصبانی ( که در تاجیکستان به ندرت گیر می آید) با او صحبت کرده و عصبانیتش را کنترل سازد می گویند شصت فلانی را گرداند یعنی اینکه از شدت عصبانیت او کاست یا عصبانیت او را برطرف ساخت.

/ 0 نظر / 4 بازدید