داهی

بسم الله الرحمن الرحیم

داهی

بیست و دوم آپریل (سوم اردیبهشت ماه) مصادف است با زادروز "ولادیمیر ایل ایچ لنین" راهبر انقلاب اکتبر روسیه .

قبل از پاش خوردن اتحاد جماهیر شوروی یکی از اعیاد اصلی و بزرگ مردم بوده است. در سالروز لنین که او را به "داهی خلق"(بزرگ خلق) می دانستند چاره بینی های (برنامه های) مفصل و متنوعی برگزار می شده است .

در تمامی مکتبهای آن دوره در روز بیست و دوم آپریل چاره بینی های با حشمتی برگزار و  به طلبه های صنف اول عنوان "اُکتیبریتی" (زادگان و فرزندان انقلاب اکتبر) و نشان سینه می دادند، عنوانی که  تا صنف پنج  دوام داشتند .طلبه هایی هم که در صنف پنج بودند در این روز عنوان "پیاُنری" (پیش صف و پیش برنده) می گرفتند. هرکدام از این دو عنوان حالت رمزی داشته و طلبه های صنف پنج  دریافت کننده گردن آویز پارچه ای سه کنج سرخ رنگی می گشتند که باید در دوام تحصیل با فرم مشخصی به گردن می آویختند . در این مراسم شرح حال لنین نقل شده و او را به عنوان داهی معرفی کرده و از طلبه ها می خواستند که او را الگوی خود قرار داده و سعی کنند همچون او شوند. شعار عمومی و فراگیر این روز هم در مکاتب "خوانید خوانید بازخوانید" بود.

/ 0 نظر / 5 بازدید