میرسیدعلی همدانی و اقبال لاهوری

بسم الله الرحمن الرحیم

میرسیدعلی همدانی و اقبال لاهوری

علامه اقبال لاهوری، شاعر پارسی گوی شبه قاره هند، ارادتی ویژه به میرسیدعلی همدانی داشته و براین باوراست که او کشمیر هند را به ایران صغیر تبدیل کرده است. علامه اقبال لاهوری قطعه ای دارد با عنوان "زیارت امیر کبیر حضرت سید علی همدانی و ملا طاهر غنی کشمیری" که در آن به نیکی ازمیرسیدعلی­همدانی یاد کرده است:

سید السادات، سالار عجم
دست او معمار تقدیر امم
تا غزالی درس ﷲ هو گرفت
ذکر و فکر از دودمان او گرفت
مرشد آن کشور مینو نظیر
میر و درویش و سلاطین را مشیر
خطه را آن شاہ دریا آستین
داد علم و صنعت و تهذیب و دین
آفرید آن مرد، ایران صغیر
با ھنر های غریب و دلپذیر
یک نگاہ او گشاید صد گرہ
خیز و تیرش را به دل راهی بدہ

/ 0 نظر / 4 بازدید