محاکمه

به این بهانه همه شبکه های تلویزیونی تاجیکستان اقدام به برگزاری میز مدور(گرد) و گفتگو با کارشناسان کرده و همچنین با میکروفون آزادی که در فضاهای عمومی در اختیار افراد قرار می گیرد  نقطه نظرات و پیشنهادات را دریافت می دارند. جدای از محتوای این لایحه که در حال برگرداندن آن به خط نیاکان(فارسی) هستم و انشاا.. در این وبلاگ هم به محاکمه آن خواهیم پرداخت ، شیوه عمل و حساس کردن آحاد جامعه و زمینه سازی برای اجرای یک قانون بسیار جالب و قابل تامل است .هرچند که قاعده محاکمه در مراکز آموزشی تاجیکستان هم ساری و جاری است و اگر شما مقاله ای را ارائه کنید قبل از چاپ باید محاکمه شده و اگر از محاکمه سربلند بیرون آمد به چاپ سپرده خواهد شد.در مورد رساله های دکترا هم شما باید سه بار محاکمه گردی و نظرات را لحاظ نمایی تا اجازه حمایت ( دفاع ) را پیدا نماییی .

/ 1 نظر / 5 بازدید
بهار

سلام محاکمه لایحه" مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند" به کجا رسیده است؟ منتظر برگردان لایحه از سریلیک به فارسی هستیم. نغز باشید