درازکن

بسم الله الرحمن الرحیم

"دراز کن"

در تاجیکستان یا برایت چیزی را دراز می کنند!! یا التماست می کنند که درازش کنی!!!

بر سر دسترخان  برایت از آنچه که از دسترس دور است همچون پیاله چای، دراز می کنند. در تاکسی اگر کمی در پرداخت کرایه تعلل کنی راننده صبر و قرارش از بین رفته از نو سوار شده می خواهد که سومش(کرایه اش) را دراز کند.

در مشروتکه (ون) هم مسافران نو ، وظیفه دراز کردن "ره پولی"(کرایه) و رساندن آن به دست راننده را از وظایف مسافران نزدیک به راننده دانسته و مرتباً این عبارت تکرار می شود که: اکه جان همین را شوفردَ درازشکن!!

/ 1 نظر / 4 بازدید
هژیر تهرانی

با سلام و تشکر ، فکر می کنم اصطلاحی که فرمودید تقریبا معادل" رد کن بره " خودمان باشد.در هر حال جالب بود.